گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد. علیرغم اینکه نمادهای مثبت بیشتر بودند و هم وزن مثبت بود ولی شاخص کل روند نزولی داشت.  البته افت شاخص بیشتر تحت تاثیر نمادهای میدکو و کگل بود و بیشتر شاخص سازها حمایت داشتند. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. نمادهایی که ورو […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد، در ادامه شاخص کمی رشد کرد ولی با افزایش عرضه شاخص روند نزولی پیدا کرد و نمادهای منفی زیاد شدند. نمادهایی که مشکوک به خروج پول هوشمند هستند بیشتر از نمادهایی هستند که رد پای پول هوشمند دارد. با این حال نمادهایی که صف خرید بودند خیلی بیشتر از صف فروش […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد، در ادامه شاخص کمی رشد کرد ولی با افزایش عرضه شاخص روند نزولی پیدا کرد و نمادهای منفی زیاد شدند. البته الگوهای کندلی صعودی زیاد بودند و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. ساعت پایانی با صف خرید شدن خودرو، بازار کمی بهتر شد. در کل نمادهای کوچکتر و شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ۱۴۰۱

بازار امروز طبق تحلیلی که داشتیم متعادل بود. ابتدا کمی هیجان خرید داشتیم ولی کمی بعد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. بازگشایی فولاد شاخص را مثبت کرد. قدرت خریدار هم ابتدای بازار کم بود ولی به مرور افزایش پیدار کرد ولی خروج پول حقیقی از […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ آذر ۱۴۰۱

بازار مثبت شروع شد ولی نه چندان قوی. امروز هم نمادهای کوچکتر بازار تقاضا داشتند و شاخص هم وزن رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشت. نیمه دوم بازار عرضه ها بیشتر شد و روند شاخص کل کمی برگشت و نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش یافت. طبیعتا الگوهای کندلی نزولی زیادی هم شکل گرفت. نکته […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود و مثل روزهای قبل نمادهای کوچکتر و شاخص هم وزن رشد بیشتری داشتند. حمایت در پالایشی ها شاخص را رشد داد. در ادامه قدرت خریدار، نمادهای مثبت زیاد شدند و الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت و ارزش صف های خرید بیش از ۴۰۰ میلیارد و دو برابر ارزش صف […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کل بلافاصله هزار واحد رشد کرد ولی متوقف شد. با شدت گرفتن عرضه در گروه خودرو بازار هم کمی منفی شد. در ادامه، گروه پالایش به عنوان ناجی بازار فعال شد. حمایت از گروه پالایش شاخص را رشد داد. ساعت پایانی جو بازار بهتر شد و نمادهای مثبت بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آذر ۱۴۰۱

بازار مثل روز قبل متعادل و ضعیف بود. شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت بود. در ادامه خودرو و خساپا مثبت شدند و جو بازار بهتر شد. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص کل برگشت شد. چون بازار ابتدا منفی و بعد مثبت شد، الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. در پی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ آذر ۱۴۰۱

همانطور که انتظار میرفت، بازار متعادل بود. گروه خودرو تلاش کوچکی کرد ولی جو بازار همراهی نکرد. شاخص که ابتدا مثبت بود با افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار منفی شد. معمولا روزهایی که بازار از مثبت به منفی میرسد، الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد می شوند. امروز هم این الگوها زیاد بودند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد و علیرغم تلاش گروه های خودرو و بانک رشد چشم گیری نداشتیم. نیمه دوم عرضه ها بیشتر شد و روند شاخص کل برگشت. البته امروز هم شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر پر تقاضاتر بودند. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند که برای روز چهارشنبه رقم زیادی نبود. نکته […]

ادامه مطلب...